ჩვენს შესახებ

          
 
საქართველოს სამარიტელთა კავშირი (სსკ) არის არაკომერციული, არარელიგიური და არაპოლიტიკური ორგანიზაცია, რეგისტრირებული როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია (NGO).
სსკ არის Samaritan International-ის წევრი.
 
ჩვენი ხედვა 
 
ჩვენი ხედვა არის სოციალურად პასუხისმგებელი საზოგადოება, სადაც უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მოთხოვნილებები თანაბრად დაკმაყოფილებულია.
 
ჩვენი მისია 
 
ადამიანების მომზადებით და სოციალური სერვისების მიწოდებით, ჩვენ ვგეგმავთ მივაღწიოთ გაჭირვებულთა ცხოვრების სტრუქტურულ და მდგრად გაუმჯობესებას.
 
ჩვენი სტრატეგია
 

იმისათვის, რომ გვქონდეს მკაფიო აქცენტი და პროგრამა, მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვკონცენტრირდებით შემდეგ თემებზე:

 • სოციალური ზრუნვა
 • ფსიქოლოგიური, ფსიქოსოციალური, სამედიცინო და საგანმანათლებლო მხარდაჭერა
 • Პირველადი დახმარება
 • კატასტროფების რისკის შემცირება

ჩვენ გვაქვს მუშაობის სამი გზა:

 • სერვისის პირდაპირი მიწოდება
 • თქვენი შესაძლებლობების განვითარება
 • ადვოკატირება


ჩვენი მიზანია გავაუმჯობესოთ ადამიანთა შემდეგი ჯგუფების ცხოვრება:

 • მოხუცები
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 • იძულებით გადაადგილებული პირები
 • ბავშვები
 • ფართო საზოგადოება (ტრენინგის საშუალებით)

სოციალურ პოლიტიკაზე ფიქრით და სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებით, საქართველო მიზნად ისახავს მუდმივი სოციალური დისკრიმინაციის დაძლევას და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხარდაჭერას.

საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ფონდი ჩართულია სხვადასხვა პროგრამებში გაჭირვებულთა დასახმარებლად.
თუმცა, ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი სხვადასხვა გადაუჭრელი პრობლემა და ხალხი აწყდება, რომლებსაც გარე დახმარება სჭირდებათ.
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მედიკამენტები, აღჭურვილობა, როგორიცაა ინვალიდის ეტლები, ყავარჯნები ან სათვალეები, დამატებითი მოვლის ხარჯები, განვითარებისთვის საჭირო ობიექტები და თემატური თამაშები... სია გრძელდება. შესაძლოა, ეს შეიძლება ათასგვარ წვრილმანს ჰგავდეს, მაგრამ საბოლოოდ, ისინი ვიღაცისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას წარმოადგენენ.
საქართველოს სამარიტელთა კავშირის სხვადასხვა პროგრამის რეალიზებით ჩვენ ვახერხებთ ყველა ასაკობრივი ჯგუფის საჭიროებების დადგენას და კონკრეტული რეგიონების ძირითად პრობლემებს.

ქველმოქმედება და სოლიდარობა საუკეთესო საშუალებაა სოციალური დისკრიმინაციის დასაძლევად, რათა ისინი წარმატებით განხორციელდეს მთელ მსოფლიოში. სსკ-ს  მიზანია არსებული ურთიერთობებისა და რესურსების გააქტიურება და მობილიზება საქართველოში განსაკუთრებით დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად.

 

როგორ დავიწყეთ:
 
 
სსკ საქართველოს სამარიტელთა კავშირი პირველად აქტიურობდა 1992-1997 წლებში Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Saarbrücken-თან და შემდგომ  ASB გერმანიასთან თანამშრომლობით.
იმ დროს საქართველოში ხალხს აკლდა ისეთი ნივთები, როგორიცაა ტანსაცმელი და საკვები. სსკ და ASB Saarbrücken-მა მოაწყო საკვებისა და ტანსაცმლის ტრანსპორტირება გერმანიიდან საქართველოში. გარდა ამისა, ჩვენ მოვაწყვეთ საზაფხულო ბანაკები ომისგან დაზარალებული ბავშვებისთვის და მთაში მოგზაურობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზრდილებისთვის.
ვინაიდან ყველა აქტივობა დაფუძნებული იყო მხოლოდ მოხალისეობაზე, სსკ-მ ორგანიზაციულ ზღვარს მიაღწია 1997 წელს და შეწყვიტა საქმიანობა.

2010 წელს Arbeiter-Samariter-Bund გერმანიამ გახსნა ქვეყნის ოფისი საქართველოში. პარალელურად  დარეგისტრირდა სსკ-ც, როგორც არაკომერციული, არარელიგიური და არაპოლიტიკური ორგანიზაცია. მას შემდეგ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ არაერთი პროექტი ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მოხუცების მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, ჩვენ გთავაზობთ პირველადი დახმარებისა და კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) ტრენინგს
 
 
მიხეილ მინდაძე
საქართველოს სამარიელთა ასოციაციის პრეზიდენტი