ჩვენ ვიცით
როგორ დაგეხმაროთ!

საქართველოს სამარიტელთა კავშირი
.

ჩვენი სერვისები

მობილური ზრუნვა

ტექსტი

ბავშვების ფსიქო-სოციალური მომსახურება

ტექსტი

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის ცენტრი

ტექტი.

პროექტი მეორე სახლი

პალენტიური ზრუნვა ბავშვთა ახალ სახლში

პირველადი დახმარების ტრენინგი

ტექსტი

კატასტროფების რისკის შემცირების ტრენინგი

ტექსტი

ისწავლე პირველადი დახმარების აღმოჩენა და გადაარჩინე სიცოცხლე

JOIN US!

აქტივობები

მიმდინარე პროექტები

ტექსტი

განხორციელებული პროექტები

Forget the hours of programming simple things. Use Subrion framework API to add extra stuff using hooks, plugins, & packages.

ტრენინგები

ტექსტი.

ბლოგი

ტექსტი

ფონდი

ვრცლად

სსკ-ს წევრობა

როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია ვრცლად...