ჩვენ ვიცით როგორ დაგეხმაროთ!

საქართველოს სამარიტელთა კავშირი
 

 

 

 

სსკ უკრაინისთვის

ჩვენი სამიზნე სფეროები

ხალხის განათლებითა და სოციალური სერვისების მიწოდებით, სსკ მიზნად ისახავს სტრუქტურულ და გაჭირვებული ადამიანების ცხოვრების მდგრად გაუმჯობესებას

 

                   

 

    

 

 

 

 

შინმოვლა                                                                                                          ქალებზე ზრუნვა

 

                  

 

 

 

 

 

 

ბავშვებზე ზრუნვა                                                                                                     სიცოცხლეზე ზრუნვა

ისწავლე პირველადი დახმარების აღმოჩენა და გადაარჩინე სიცოცხლე

JOIN US!

ჩვენი მიზნი მდგრადი ცვლილებებია